Trainingen over Huiselijk Geweld, Trauma en Ethiek

Krachtige burgers maken een machtig mooie maatschappij

Ik ben voor een trauma geïnformeerde maatschappij

Trainingen zijn interessant voor:

 • gemeenten
 • geestelijke gezondheidszorg
 • jeugdzorg
 • kinderopvang
 • basis- en voortgezet onderwijs
 • HBO en universiteit
 • welzijnsorganisaties
 • woningbouwcoöperaties
 • zorginstellingen
 • verpleeghuizen
 • ziekenhuizen
 • verloskundigen
 • kraamzorg
 • paramedici
 • coaches/zzp-ers
 • relatietherapeuten

Van intentie naar initiatief

Van initiatief naar invloed

Interveniëren met impact

Kim Lakke

Trainingsaanbod
– meldcode
– afwegingskader
– ethiek

Met aandacht en zorgvuldigheid maak ik een studiedag of bijscholing die bij uw team past!Training huiselijk geweld signalerenTraining huiselijk geweld bespreekbaar makenTraining ouderenmishandeling en ontspoorde zorgTraining werken met de meldcodeTraining omgaan met huiselijk geweld voor woningcorporaties
Training omgaan met huiselijk geweld voor kinderdagverblijven
Training omgaan met huiselijk geweld voor verpleeghuizenTraining omgaan met huiselijk geweld voor gehandicapten instellingen
Vervolgtraining huiselijk geweldVoorlichting huiselijk geweld
Voorlichting ouderenmishandeling
Voorlichting partnergeweldVoorlichting kindermishandelingVoorlichting meldcode en kindermishandelingVoorlichting eergerelateerd geweld
Voorlichting meisjesbesnijdenisVoorlichting seksueel geweld

Op Linkedin beheert Kim Lakke de groep “Kenniscentrum Platform Kopp”. Bezoek deze groep hier.

privacyverklaring